sinkoling

mechanizm przekierowywania ruchu do dalszej analizy jest nadal rzadko stosowanym, ale interesującym narzędziem, które może być bardzo przydatne do analizy nowych zagrożeń we własnej i w zdalnych sieciach.

podobnie jak IP anycast, opiera swoje działanie o budowę protokołu IP – i daje się go stosować zarówno w sieciach IPv4 jak i IPv6.