SIDR

Secure InterDomain Routing to rozwiązanie pozwalające cyfrowo uwierzytelnić rozgłaszane za pomocą protokołu BGP informacje routingowe. Obecnie w ramach mechanizmu SIDR uwierzytelniany jest AS Origin oraz prefiks (z możliwą do zdefiniowania długością maski).

Utrzymujemy walidator RIPE i umożliwiamy podłączenie się do niego celem użycia we własnej sieci. Oczywiście walidator można uruchomić sobie samemu korzystając z dostępnych narzędzi.